Công đoàn cơ sở sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm 2019

CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ TRÀ VINH

SƠ KẾT CÁC HOẠT ĐỘNG PHỐI THỰC HIỆN TRONG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019

…..Chiều ngày 18/6/2019, Ban giám hiệu và Ban chấp hành Công đoàn cơ sở Hội nghị sơ kết việc thực hiện Quy chế phối hợp làm việc giữa Hiệu trưởng và Ban chấp hành công đoàn cơ sở, Nghị quyết Hội nghị CBCCVC năm 2019, Kế hoạch thi đua và Giao ước thi đua 2019, Quy chế dân chủ và phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong 6 tháng đầu năm 2019.

…..Đồng chủ trì Hội nghị gồm có Đồng chí Cao Minh Trận – Phó hiệu trưởng Nhà trường và đồng chí Nguyễn Thị Thảo Sương – Chủ tịch công đoàn cơ sở cùng với sự tham dự của Trưởng các phòng khoa trực thuộc trường.

…..Hội nghị đã thống nhất đánh giá kết quả thực hiện trong 06 tháng đầu năm về các nội dung phối hợp thực hiện Quy chế phối hợp làm việc giữa Hiệu trưởng và Ban chấp hành công đoàn cơ sở Trường cao đẳng nghề Trà Vinh, Nghị quyết Hội nghị CBCCVC năm 2019, Kế hoạch thi đua và Giao ước thi đua 2019, Quy chế dân chủ và phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong 6 tháng đầu năm 2019, cụ thể:

cong doan 6 thang 2019

1. Kết quả thực hiện Quy chế phối hợp làm việc giữa Hiệu trưởng và Ban chấp hành công đoàn cơ sở Trường cao đẳng nghề Trà Vinh, Kế hoạch thi đua và Giao ước thi đua 2019

….. Công Đoàn cơ sở đã thực hiện tốt trách nhiệm tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; kiểm tra giám sát việc thi hành các chế độ chính sách, pháp luật đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của cán bộ, viên chức và người lao động trong Nhà trường; phối hợp với Ban giám hiệu Nhà trường tổ chức thực hiện Quy chế dân chủ, tổ chức Hội nghị, cán bộ viên chức cơ quan năm 2019 đúng trình tự 04 bước, đúng thời gian ngày 28/12/2018, đủ nội dung bảo đảm quyền dân chủ của CBVCLĐ theo quy định tại Nghị định số 04/2015/NĐ-CP và Thông tư số 01/2016/TT-BNV ngày 13/01/2016 của Bộ Nội Vụ; phát động phong trào thi đua yêu nước trong CBVCLĐ, Kết quả thực hiện trong 6 tháng đầu năm:

….. Về phong trào CBVCLĐ: 100% tập thể và cá nhân trong Nhà trường đã đăng ký các danh hiệu thi đua, trong đó có 48/67 cá nhân đăng ký danh hiệu CSTĐ các cấp, 67 cá nhân đăng ký danh hiệu lao động tiên tiến,  đoàn viên xuất sắc; 11 phòng, khoa đăng ký danh hiệu tập thể lao động xuất sắc, tập thể trường đăng ký tập thể lao động xuất sắc. Ngoài ra CBVC thi đua “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; CBVCLĐ đều tích cực thi đua thực hiện chỉ tiêu Nghị quyết năm 2019.

….. Về phong trào thi đua sáng kiến, cải tiến: 21 cá nhân, nhóm tác giả đăng ký nghiên cứu 12 đề tài sáng kiến. Kết quả Hội đồng sáng kiến của Nhà trường xét duyệt và thống nhất triển khai nghiên cứu 11 đề tài sáng kiến kinh nghiệm thực hiện trong năm 2019.

….. Về hoạt động Công đoàn:  98,5% CBVCLĐ của Nhà trường còn đăng ký danh hiệu đoàn viên công đoàn xuất sắc; 53 CBVC đăng ký phấn đấu được BCHCĐCS tặng giấy khen; 31 CBVC đăng ký phấn đấu được Công đoàn viên chức tỉnh tặng giấy khen; 27/27 CBVCLĐ nữ đăng ký phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; 05/05 tổ công đoàn và CĐCS đăng ký danh hiệu vững mạnh năm 2019.

…..- Hiệu trưởng thực hiện đúng quy chế về việc tạo điều kiện để BCH CĐCS tham gia với Ban giám hiệu Nhà trường trong việc xây dựng các kế hoạch công tác tháng, quí, 6 tháng, cả năm của Nhà trường và bố trí cán bộ, viên chức, lao động để tổ chức thực hiện kế hoạch đó. Đề xuất các biện pháp trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường vào hoạt động, kế hoạch công tác của Nhà trường.

…..- Các Hội đồng trong Nhà trường như: Hội đồng thi đua khen thưởng, Hội đồng tuyển dụng, Hội đồng lương, Hội đồng mua sắm … đều có đại diện của BCH CĐCS. Trong 06 tháng đầu năm 2019 các Hội đồng tiến hành họp, xem xét kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm, xét thi đua khen thưởng, nâng bậc lương, phân bổ thu nhập tăng thêm … đều có BCH CĐCS dự họp và đóng góp tích cực. Chi thu nhập tăng thêm bình quân mỗi CBCCVCLĐ trong năm 2018 được: 3.304.000đ, tặng 69 phần quà mỗi phần quà trị giá 200.000 đồng cho CBCCVCLĐ.

 …..- Việc xây dựng, bổ sung sửa đổi các quy định, quy chế trong Nhà trường như: bổ sung, Quy chế Chi tiêu nội bộ áp dụng từ năm 2019, Quy chế tuyển sinh, Quy chế công tác HSSV, Quy chế thi, kiểm tra, công nhận tốt nghiệp, Quy chế đào tạo … đều có đại diện BCH CĐCS tham gia đóng góp ý kiến; Các quyết định của Ban giám hiệu, trưởng các phòng, khoa có liên quan đến quyền, nghĩa vụ của CBVCLĐ đều có đại diện BCH CĐCS tham gia ý kiến trước khi BGH, trưởng các phòng khoa quyết định.

…..- Hiệu trưởng đã tạo điều kiện thuận lợi để CĐCS tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách đối với CBVCLĐ như tổ chức lấy ý kiến đóng góp, niêm yết công khai trước khi Hiệu trưởng quyết định hoặc đề nghị lên cấp trên xem xét quyết định; tạo điều kiện cho Ban Thanh tra nhân dân cơ sở thực hiện nhiệm vụ thanh tra, theo Quy chế hoạt động của Ban Thanh tra và chỉ đạo của BCH CĐCS. Không có trường hợp nào vi phạm đến chế độ chính sách đối với cán bộ, viên chức, người lao động hoặc những tiêu cực khác xảy ra trong 6 tháng đầu năm 2019.

…..- BCH CĐCS phối hợp với Hiệu trưởng tổ chức thực hiện quy chế dân chủ, tổ chức hội nghị cán bộ – viên chức năm 2019; chăm lo đời sống thăm hỏi động viên khi đoàn viên gặp khó khăn, hoặc gia đình có tang chế. Hiệu trưởng và BCH CĐCS bàn bạc và thống nhất chi Quỹ phúc lợi tặng quà Tết Chol Chnam Thmây cho cán bộ, giáo viên người dân tộc Khmer và chi 500.000 cho toàn thể CBVCLĐ nhân dịp Kỷ niệm Ngày Giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước.

…..- Với sự lãnh đạo của cấp uỷ, tạo điều kiện của Hiệu trưởng, BCH CĐCS đã tổ chức họp mặt cuối năm và đầu năm cho toàn thể CBVCLĐ của trường với các hoạt động tổ chức các trò chơi dân gian trong cán bộ, viên chức mừng Đảng, mừng Xuân Kỷ hợi năm 2019 và họp mặt tất niên 2018, họp mặt đầu năm 2019.Tổ chức họp mặt, tặng quà cho nữ CBVC nhân ngày Lễ kỷ niệm 109 năm ngày Quốc tế phụ nữ (8/3/1910-8/3/2019); tổ chức các hoạt động vui chơi và tặng quà cho 64 cháu thiếu nhi là con CBVCLĐ nhân dịp 1/6, tổng kinh phí thực hiện trên 6.080.000 đồng.

…..- Đại diện BCH CĐCS được Hiệu trưởng mời dự các cuộc họp bàn những vấn đề có liên quan đến quyền, nghĩa vụ và lợi ích của cán bộ, viên chức, người lao động của Nhà trường thông qua các cuộc họp giao ban tháng, các cuộc họp chuyên đề, họp các Hội đồng trong Nhà trường.

 2. Kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị CBCCVC năm 2019

…..- Nghị quyết HNCBVC năm 2019 được 100% đại biểu Hội nghị CBVC biểu quyết thông qua, thể hiện sự nhất trí cao của CBVCLĐ trong đơn vị. Nghị quyết được triển khai ngay sau khi ký ban hành chính thức và được cụ thể hoá thành các kế hoạch kế hoạch công tác của các phòng, khoa và các kế hoạch chuyên đề của Nhà trường, kết quả thực hiện trong 06 tháng đầu năm 2019, cụ thể như sau

…..+ Chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo 400 HSSV trình độ cao đẳng nghề, trung cấp nghề đến nay có 33 hồ sơ dự tuyển đạt 8,2% chỉ tiêu. Đề nghị Phòng đào tạo tư vấn tuyển sinh tập trung đẩy mạnh tuyên truyền tư vấn tuyển sinh trên mọi kênh thông tin để tuyển đạt chỉ tiêu.

…..+ Tiếp tục đẩy mạnh kiểm tra việc chấp hành nội qui, quy chế trong HSSV; có biện pháp giáo dục nhắc nhở HSSV bảo đảm ngày giờ công học tập; vận động số học sinh bỏ học trở lại học tập, phấn đấu đạt chỉ tiêu Phấn đấu 80% HSSV được xếp loại rèn luyện từ loại khá trở lên.

…..+ Để đảm bảo tỷ lệ Tỉ lệ HSSV đạt học lực khá, giỏi từ 40% trở lên; Phấn đấu 80% HSSV được xếp loại rèn luyện từ loại khá trở lên. Duy trì sĩ số HSSV, hạn chế số HSSV bỏ học dưới 12%. Đề nghị lãnh đạo các khoa, tổ bộ môn nhắc nhở GV bộ môn tích cực ôn luyện cho HSSV để các em đạt kết quả cao trong các môn kiểm tra cuối học kỳ.

…..+ Chỉ tiêu tuyển dụng cán bộ, viên chức theo nhu cầu hoạt động của nhà trường, đúng yêu cầu trình độ, cơ cấu ngành nghề. Hiện nay Nhà trường còn thiếu 01 biên chế: nhân viên quản lý KTX. Đề nghị Phòng Tổ chức – Hành chính tham mưu cho BGH để có kế hoạch tuyển dụng ngay. Riêng chỉ tiêu tuyển giáo viên giảng dạy, sẽ cân đối nhu cầu khi kết thúc kế hoạch tuyển sinh năm 2019 và theo chỉ tiêu tuyển dụng năm 2019 được các ngành chức năng phê duyệt; Công tác cung ứng vật tư, thiết bị phục vụ đào tạo được đánh giá là kịp thời.

…..+ Tiền lương và các khoản phụ cấp lương và các chế độ chính sách khác của cán bộ, viên chức, lao động được thực hiện kịp thời.

…..+ Chỉ tiêu Mỗi khoa có ít nhất 1 đề tài sáng kiến hoặc mô hình thiết bị dạy nghề tự làm, mỗi phòng chức năng có ít nhất 1 đề tài sáng kiến cải tiến, mỗi phòng, khoa có báo cáo ít nhất 1 giải pháp tiết kiệm (các báo cáo, đề tài sáng kiến được Hội đồng nghiệm thu công nhận và được ứng dụng vào thực tiễn công tác, giảng dạy). Đến nay, ngoài 11 đề tài sáng kiến kinh nghiệm, thì vẫn còn một số phòng chuyên chuyên chưa có đăng ký đề sáng kiến, kể cả số CBVC đăng ký danh hiệu CSTĐ năm 2019 khá cao 48 CBVC nhưng các đề tài sáng kiến đăng ký vẫn còn ít. Đề nghị thường trực HĐ Thi đua khen thưởng rà soát nhắc nhở các cá nhân, đơn vị. Cuối năm cá nhân nào không có đề tài sáng kiến sẽ không danh hiệu CSTĐ cơ sở, tập thể không có đề tài sẽ không xét tập thể lao động XS.

…..+ Để đạt chỉ tiêu 100% cá nhân hoàn thành nhiệm vụ và từ 80% cá nhân trở lên đạt danh hiệu lao động tiên tiến, trong số lao động tiên tiến có 15% cá nhân đạt chiến sĩ thi đua các cấp; 80% đơn vị trực thuộc trường đạt tập thể lao động tiên tiến; Phấn đấu xây dựng Nhà trường đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc. Cần phải rà soát và đẩy mạnh các phong trào thi đua ngắn hạn và thực hiện các giải pháp đã nói ở nội dung 8.

…..+ Về hoạt động công đoàn để đạt các chỉ tiêu 100% đoàn viên hoàn thành nhiệm vụ được giao; 70% trở lên đoàn viên được xếp loại xuất sắc; 80% đoàn viên, cán bộ, viên chức nữ đạt danh hiệu giỏi việc nước đảm việc nhà; ít nhất 80% số tổ Công đoàn đạt vững mạnh; CĐCS đạt danh hiệu vững mạnh. Sau khi  sơ kết 6 tháng đầu năm 2019, BCH CĐCS cần rà soát những việc đã đề ra trong chương trình hoạt động năm 2019, nhưng chưa thực hiện, hoặc chưa hoàn thành phải tích cực thực hiện đúng nội dung chỉ tiêu năm 2019, kết hợp làm tốt vai trò tham gia quản lý vận động đoàn viên, cán bộ viên chức thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn

 3. Kết quả thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”

….Thực hiện theo Kế hoạch số 01-KH/BCĐ “Về thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”, giai đoạn 2015 – 2020” của Đảng ủy Khối; Ban chi ủy đã chỉ đạo Ban chỉ đạo thực hiện QCDC và PTTĐ “Dân vận khéo” xây dựng kế hoạch cụ thể hóa tổ chức triển khai, quán triệt, thực hiện bằng nhiều hình thức như phát động các phong trào thi đua, đăng ký xây dựng các mô hình, kết quả đã tổ chức được 8 cuộc, có 320 lượt CBVCLĐ được nghe triển khai.

Kết quả: Đến nay, Ban chỉ đạo tiến hành đăng ký và triển khai duy trì,  nhân rộng thực hiện 04 mô hình và xây dựng mới trong năm 2019 một mô hình “Dân vận khéo”, cụ thể như:

…..+ Mô hình Xây dựng tinh thần tương thân tương ái của Công đoàn cơ sở, báo cáo lên Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh được nêu điển hình toàn Đảng bộ nhân dịp tổng kết hoạt động năm 2016. Ban Chỉ đạo tổ chức nêu gương, nhân điển hình mô hình “Xây dựng tinh thần tương thân tương ái” trong toàn trường, chỉ đạo BCH CĐCS tiếp tục duy trì thực hiện mô hình trong những năm tiếp theo;

…..+ Mô hình “Vận động học sinh đảm bảo ngày giờ công học tập” đối với mô hình này có 01 cá nhân và tập thể Ban chỉ đạo thực hiện QCDC&PTTĐ “Dân vận khéo” của Trường được Đảng Ủy Khối các cơ quan tặng giấy khen thực hiện tốt phong trào thi đua “Dân vận khéo năm 2017”, mô hình này tiếp tục duy trì thực hiện mô hình trong những năm tiếp theo;

…..+ Mô hình “Vận động cán bộ, viên chức lao động xây dựng và thực hiện quyền tự chủ tại Trường Cao đẳng nghề Trà Vinh giai đoạn năm 2017-2019” nhằm chuẩn bị cho việc chuyển đổi hoạt động từ cơ chế tự chủ một phần sang hoạt động theo cơ chế tự chủ hoàn toàn vào năm 2020 theo tinh thần Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ Quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập.

…..+ Mô hình “Vận động cán bộ, viên chức thi đua thực hiện đạt 100% chỉ tiêu tuyển sinh trong năm 2018”. Mô hình này tiếp tục duy trì thực hiện mô hình trong những năm tiếp theo.

…..+ Đầu năm 2019 đăng ký và triển khai thực hiện mô hình Vận động học sinh, sinh viên tự học tập, nghiên cứu, sáng tạo” thực hiện trong năm 2019. Đối với mô hình này hiệu quả mang lại: Thúc đẩy và nâng cao hiệu quả tự học, tự nghiên cứu sáng tạo trong học sinh, sinh viên, nâng cao chất lượng đào tạo. Thu được các sản phẩm từ các đề tài, sáng kiến của học sinh phục vụ giảng dạy, học tập và ứng dụng. Kết quả triển khai thực hiện trong 6 tháng đầu năm 2019: Có 06 mô hình phục vụ giảng dạy và học tập do giáo viên hướng dẫn và có trên 50 HSSV của Khoa tham gia thực hiện, kinh phí thực hiện trên 4 triệu đồng vận động đóng góp.

…..Hội nghị diễn ra và kết thúc thành công tốt đẹp, đạt được mục tiêu đề ra, Ban giám hiệu và BCH CĐCS giao cho các thành viên BCH CĐCS đang làm việc, sinh hoạt tại các phòng, khoa, tổ trưởng các tổ công đoàn phối hợp với trưởng các phòng, khoa triển khai cho CBVCLĐ trong bộ phận biết và nổ lực thục hiện nhệm vụ với quyết tâm cao nhất trong 6 tháng cuối năm để các chỉ tiêu Nghị quyết Hội nghị CBCCVC năm 2019 và các nôi dung phối hợp làm việc giữa Hiệu trưởng và Ban chấp hành công đoàn cơ sở đã đề ra đạt được kết quả toàn diện.

                                                              

                                                                                                                                                  Tin, ảnh

                                                                                                           …   CĐCS Trường Cao đẳng nghề Trà Vinh