Khóa học Đo Lường Cơ Khí Chính Xác

ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH:

Dành cho các học viên có nhu cầu học về đo lường cơ khí chính xác

THỜI GIAN ĐÀO TẠO:

4 tuần

3 buổi/ tuần, 4 tiết/ buổi

HỌC PHÍ: 600.000 đ

ƯU ĐIỂM NỔI BẬT:

Chương trình đào tạo được cập nhật và biên soạn phù hợp với công nghệ hiện nay

Thiết bị thực hành được trang bị đầy đủ

Đội ngũ giáo viên giàu kinh nghiệm sẽ giúp học viên nâng cao kiến thức và kinh nghiệm trong từng môn học.

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO:

Kiến thức nghề.

+ Trình bày được vai trò của đo lường trong ngành cơ khí.

+ Phân biệt được đo lường và kiểm tra trong quá trình gia công sản xuất.

+ Trình bày được các khái niệm cơ bản về dung sai và lắp ghép: tính đổi lẫn, kích thước, sai lệch, dung sai, …

+ Trình bày được cấu tạo, công dụng, phương pháp đo và cách bảo quản dụng cụ đo chuyên dùng trong cơ khí.

Kỹ năng nghề.

+ Biểu diễn đúng các quy ước về dung sai.

+ Sử dụng được bảng tra dung sai.

+ Lựa chọn được dụng cụ đo và phưong pháp đo phù hợp trong quá trình gia công cơ khí chính xác.

+ Sử dụng được các dụng cụ đo chuyên dùng cho lĩnh vực gia công cơ khí chính xác.

NỘI DUNG KHÓA HỌC:

Lựa chọn dụng cụ đo trong gia công cơ khí chính xác

Xác định dung sai kích thước trong gia công cơ khí chính xác

Sử dụng thước cặp trong gia công cơ khí chính xác

Sử dụng thước đo độ sâu trong gia công cơ khí chính xác

Sử dụng thước đo độ dày trong gia công cơ khí chính xác

Sử dụng panme trong gia công cơ khí chính xác

Sử dụng thước đo lỗ trong gia công cơ khí chính xác

Sử dụng thước đo góc, thước lá, khối V trong gia công cơ khí chính xác

Sử dụng đồng hồ so trong gia công cơ khí chính xác

Sử dụng bộ dưỡng đo độ dày, đo bán kính, đo ren trong gia công cơ khí chính xác

Sử dụng máy đo độ nhám bề mặt, máy đo độ cứng và máy kiểm tra vật liệu trong gia công cơ khí chính xác