Khoa cơ khí – Động lực

1. Giới thiệu

      Khoa Cơ khí-Động lực được thành lập theo quyết định số 66/QĐ-CĐN của Hiệu trưởng trường Cao đẳng nghề Trà Vinh ngày 15 tháng 03 năm 2016. Khoa có nhiệm vụ chủ yếu như sau: Tổ chức thực hiện kế hoạch giảng dạy, tổ chức thực hiện việc biên soạn chương trình, tài liệu, giáo trình môn học; tổ chức nghiên cứu đổi mới nội dung, cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập, chế tạo học cụ nhằm đảm bảo và nâng cao chất lượng đào tạo;  Tổ chức thực hiện các hoạt động thực nghiệm, nghiên cứu khoa học ứng dụng công nghệ vào quá trình đào tạo; Quản lý giáo viên, học sinh thuộc khoa; Quản lý, sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết bị thuộc Khoa quản lý theo qui định của Hiệu trưởng; Quản lý công tác giáo viên chủ nhiệm; Thực hiện chế độ báo cáo kết quả giáo dục – đào tạo định kỳ cho nhà trường theo qui định của Hiệu trưởng; Liên hệ với đơn vị sản xuất và thực hiện các thủ tục để đưa học sinh đi thực tập; Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

 2. Ngành nghề đào tạo

- Công nghệ ô tô.
– Điều khiển phương tiện thuỷ nội địa.
– Cắt gọt kim loại.
– Hàn.

 3. Đội ngũ giáo viên

STT Họ và tên Trình độ chuyên môn
Chức vụ
1 Lê Thành Thắng KS. Kỹ thuật công nghiệp  Trưởng khoa
2 Thạch Thương KS. Cơ khí – Ô tô Giáo viên
3 Trần Đăng Khoa KS. công nghệ kỹ thuật
ô tô
 Giáo viên
4 Bùi Phúc Anh Tú KS. cơ khí chế tạo máy  Giáo viên
5 Nguyễn Lol Nol KS. cơ khí chế tạo máy Trưởng Bộ môn Cắt gọt kim loại
6 Trần Phong Dân KS. Cơ khí – Động lực Giáo viên
7 Nguyễn Hoàng Hận KS. Cơ khí Trưởng Bộ môn Động lực
8 Phạm Văn Đời KS. Kỹ thuật công nghiệp  Giáo viên
9 Huỳnh Văn Tiện KS. Cơ khí  Giáo viên