Khoa cơ khí – Động lực

1. Giới thiệu

      Khoa Cơ khí-Động lực được thành lập theo quyết định số 66/QĐ-CĐN của Hiệu trưởng trường Cao đẳng nghề Trà Vinh ngày 15 tháng 03 năm 2016. Khoa có nhiệm vụ chủ yếu như sau: Tổ chức thực hiện kế hoạch giảng dạy, tổ chức thực hiện việc biên soạn chương trình, tài liệu, giáo trình môn học; tổ chức nghiên cứu đổi mới nội dung, cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập, chế tạo học cụ nhằm đảm bảo và nâng cao chất lượng đào tạo;  Tổ chức thực hiện các hoạt động thực nghiệm, nghiên cứu khoa học ứng dụng công nghệ vào quá trình đào tạo; Quản lý giáo viên, học sinh thuộc khoa; Quản lý, sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết bị thuộc Khoa quản lý theo qui định của Hiệu trưởng; Quản lý công tác giáo viên chủ nhiệm; Thực hiện chế độ báo cáo kết quả giáo dục – đào tạo định kỳ cho nhà trường theo qui định của Hiệu trưởng; Liên hệ với đơn vị sản xuất và thực hiện các thủ tục để đưa học sinh đi thực tập; Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

 2. Ngành nghề đào tạo

- Công nghệ ô tô.
– Điều khiển phương tiện thuỷ nội địa.
– Cắt gọt kim loại.
– Hàn.

 3. Đội ngũ giáo viên

STT Họ và tên Trình độ chuyên môn
Chức vụ
1 Lê Thành Thắng KS Kỹ thuật công nghiệp  Trưởng khoa
2 Thạch Thương KS Cơ khí – Ô tô Giáo viên
3 Trần Đăng Khoa KS công nghệ kỹ thuật
ô tô
 Giáo viên
4 Bùi Phúc Anh Tú KS cơ khí chế tạo máy  Giáo viên
5 Nguyễn Lol Nol KS cơ khí chế tạo máy Trưởng Bộ môn Cắt gọt kim loại
6 Nguyễn Hoàng Nhân KS công nghệ kỹ thuật
ô tô
Giáo viên
7 Trần Phong Dân KS công nghệ kỹ thuật
ô tô
Giáo viên
8 Kim Sô Phol KS ngành Ô tô máy kéo Giáo viên
9 Nguyễn Hoàng Hận KS Cơ khí Trưởng Bộ môn Động lực
10 Phạm Văn Đời KS Kỹ thuật công nghiệp  Giáo viên
11 Huỳnh Văn Tiện KS Cơ khí  Giáo viên