Khoa KT điện – Điện lạnh – Điện tử

1. Giới thiệu

       Khoa Kỹ thuật Điện-Điện lạnh-Điện tử được thành lập theo quyết định số 65/QĐ-CĐN của Hiệu trưởng trường Cao đẳng nghề Trà Vinh ngày 15 tháng 3 năm 2016. Khoa có nhiệm vụ chủ yếu như sau: Tổ chức thực hiện kế hoạch giảng dạy, tổ chức thực hiện việc biên soạn chương trình, tài liệu, giáo trình môn học; tổ chức nghiên cứu đổi mới nội dung, cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập, chế tạo học cụ nhằm đảm bảo và nâng cao chất lượng đào tạo;  Tổ chức thực hiện các hoạt động thực nghiệm, nghiên cứu khoa học ứng dụng công nghệ vào quá trình đào tạo; Quản lý giáo viên, học sinh thuộc khoa; Quản lý, sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết bị thuộc Khoa quản lý theo qui định của Hiệu trưởng; Quản lý công tác giáo viên chủ nhiệm; Thực hiện chế độ báo cáo kết quả giáo dục – đào tạo định kỳ cho nhà trường theo qui định của Hiệu trưởng; Liên hệ với đơn vị sản xuất và thực hiện các thủ tục để đưa học sinh đi thực tập; Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

2. Ngành nghề đào tạo

2.1  Kỹ thuật máy lạnh và điều hoà không khí.
2.2  Cao đẳng Kỹ thuật máy lạnh và điều hoà không khí.
2.3  Điện công nghiệp.
2.4 Cao đẳng Điện công nghiệp.
2.5 Liên thông Điện công nghiệp
2.6  Điện tử công nghiệp.
2.7  Điện tử dân dụng.

3. Đội ngũ giáo viên

STT Họ và tên Trình độ chuyên môn
Chức vụ
1 Lý Chí Phú Kỹ sư Kỹ thuật điện Trưởng khoa
2 Nguyễn Quốc Sỹ Kỹ sư CN Kỹ thuật điện  P.Trưởng khoa
3 Trần Hoàng Bình Kỹ sư Điện tử Giáo viên
4 Thạch Minh Sáng Kỹ sư Điện khí hoá – cung cấp điện Giáo viên
5 Thạch Thị Vĩnh Kỹ sư Điện khí hoá – cung cấp điện Giáo viên
7 Nguyễn Quốc Thới Kỹ sư CN Kỹ thuật điện  Giáo viên
8 Thạch Na Vi Kỹ sư Điện Công Nghiệp Giáo viên
9 Nguyễn Chí Linh Kỹ sư CN Kỹ thuật điện Giáo viên
10 Trần Văn Hồng Kỹ sư Công nghệ KT Điện – điện tử Trưởng Bộ môn Điện tử
11 Lê Thanh Chi Kỹ sư kỹ thuật công nghiệp Giáo viên
12 Trần Văn Đạt Kỹ sư CN Kỹ thuật điện – điện tử  Giáo viên
13 Lâm Thị Thanh Nga Kỹ sư Kỹ thuật điện – điện tử  Giáo viên
14 Trịnh Thanh Hùng Kỹ sư  Điện – điện tử Trưởng Bộ môn Điện lạnh
15 Đoàn Phạm Tuyên Kỹ sư Điện  Giáo viên
16 Bùi Văn Nỉ Kỹ sư CN Kỹ thuật điện  Giáo viên
17 Lê Trung Hiếu Kỹ sư Điện khí hoá – cung cấp điện Giáo viên