KHOA KINH TẾ – CNTT

1. Thông tin chung

      Khoa Kinh tế – Công nghệ thông tin được thành lập theo quyết định số 64/QĐ-CĐN của Hiệu trưởng trường Cao đẳng nghề Trà Vinh ngày 15 tháng 03 năm 2016. Khoa có nhiệm vụ: Tổ chức thực hiện kế hoạch giảng dạy, tổ chức thực hiện việc biên soạn chương trình, tài liệu, giáo trình môn học; tổ chức nghiên cứu đổi mới nội dung, cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập, chế tạo học cụ nhằm đảm bảo và nâng cao chất lượng đào tạo;  Tổ chức thực hiện các hoạt động thực nghiệm, nghiên cứu khoa học ứng dụng công nghệ vào quá trình đào tạo; Quản lý giáo viên, học sinh thuộc khoa; Quản lý, sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết bị thuộc Khoa quản lý theo qui định của Hiệu trưởng; Quản lý công tác giáo viên chủ nhiệm; Thực hiện chế độ báo cáo kết quả giáo dục – đào tạo định kỳ cho nhà trường theo qui định của Hiệu trưởng; Liên hệ với đơn vị sản xuất và thực hiện các thủ tục để đưa học sinh đi thực tập; Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

2. Chức năng và nhiệm vụ

        2.1 Ngành nghề đào tạo trung cấp và cao đẳng

STT Nghề đào tạo Cấp đào tạo   

Điều kiện

xét tuyển

Chương trình đào tạo
1 Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính

Cao đẳng

Trung cấp

THPT

THCS

Tham khảo

Tham khảo

 2  Kế toán doanh nghiệp

Cao đẳng

Trung cấp

THPT

THCS

 Tham khảo

 Tham khảo

2.1 Ngành nghề đào tạo sơ cấp và ngắn hạn

Stt Nghề đào tạo Thời gian Đều kiện Học phí Bằng tốt nghiệp
1 Lắp ráp & cài đặt máy tính 03 tháng THCS 2.750.000 Chứng chỉ nghề
2 Sửa chữa máy tính 03 tháng THCS   Chứng chỉ nghề
3 Thiết kế trang web 03 tháng THCS   Chứng chỉ nghề
4 Kinh doanh tạp hoá 03 tháng     Chứng chỉ nghề
5 CCQG Tiếng Anh trình độ A  03 tháng     Chứng chỉ quốc gia
6 CCQG Tiếng Anh trình độ B 03 tháng A   Chứng chỉ quốc gia
7 CCQG Tin học trình độ A 2,5 tháng   450.000 Chứng chỉ quốc gia
8 CCQG Tin học trình độ B 2,5 tháng A 550.000 Chứng chỉ quốc gia

3. Cơ sở vật chất

 

4. Đội ngũ giáo viên

STT Họ và tên Trình độ chuyên môn Chức vụ
1 Trần Văn Tuấn ThS Khoa học máy tính  Trưởng khoa
2 Đào Ngọc Hải KS CNTT Trưởng Bộ môn Tin học
3 Huỳnh Thị Tuyết Linh ThS Quản trị kinh doanh Trưởng Bộ môn Kế toán
4 Nguyễn Khánh Tâm ThS Quản trị kinh doanh  Giáo viên
5 Võ Thị Thu Trang KS CNTT  Giáo viên
6 Phan Thanh Tú KS CNTT  Giáo viên
7 Nguyễn Thị Tuyết Vân KS CNTT  Giáo viên