• Home »
  • Thông báo »
  • Hội thi Tìm hiểu về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh – Lần 3 năm 2015.

Hội thi Tìm hiểu về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh – Lần 3 năm 2015.

       Kỷ niệm 125 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2015), kỷ niệm 104 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước, 70 năm Quốc Khánh nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Chi đoàn cán bộ giáo viên Trường trung cấp nghề Trà Vinh tổ chức Hội thi “Tìm hiểu về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh” lần 3 năm 2015 cho toàn thể đoàn viên, thanh niên là HSSV đang học tập tại Trường Trung cấp nghề Trà Vinh.
     Hội thi nhằm nâng cao nhận thức về giá trị tư tưởng của Bác, Người anh hùng giải phóng dân tộc, Nhà văn hoá kiệt xuất của nhân loại, những cống hiến vĩ đại của Người trong công cuộc ra đi tìm đường cứu nước, giải phóng dân tộc khỏi ách thống trị của thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Nội dung hội thi đảm bảo tính giáo dục, tuyên truyền về cuộc đời, sự nghiệp và những cống hiến vĩ đại của Bác đối với cách mạng Việt Nam, đi sâu giáo dục ý thức tự giác làm theo tấp gương đạo đức Hồ Chí Minh.
1/ Hình thức hội thi:
     Ban tổ chức sẽ bốc thăm chia bảng cho các đội tham gia, mỗi bảng từ 3-4 đội và có từ 4-5 bảng, các đội tham gia sẽ trải qua 2 vòng thi đấu.
       – Vòng 1: Các đội nằm trong cùng bảng sẽ thi đấu với nhau để chọn đội có điểm cao nhất vào vòng 2.
       – Vòng 2:  Các đội đứng đầu mỗi bảng sẽ thi đấu với nhau để tranh giải nhất, nhì, ba và 02 giải khuyến khích.
2/ Thời gian và địa điểm:
—-- Hội thi diễn ra lúc 13 giờ 30 phút ngày 19/5/2015 (thứ 3)
—-- Địa điểm: Hội trường Trường trung cấp nghề Trà Vinh.
3/ Giải thưởng:
—-01 giải nhất (Giấy khen + tiền thưởng 400.000)
—-01 giải nhì (Giấy khen + tiền thưởng 300.000)
—-01 giải ba (Giấy khen + tiền thưởng 200.000)
—-02 giải khuyến khích (Giấy khen + tiền thưởng 100.000)
Tham khảo chi tiết Kế hoạch: KH số 03/KH-CĐCBGV.pdf