Kế hoạch tổ chức hội trại 26/3 lần II năm 2015

         Nhằm giáo dục lịch sử vẻ vang của dân tộc, nhìn lại những chặng đường phát triển của đất nước, qua đó giáo dục truyền thống vẻ vang của các thế hệ đoàn viên thanh niên qua 84 năm thành lập Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh.

       Tạo sân chơi bổ ích, vui vẻ, lành mạnh cho Đoàn viên thanh niên trong toàn Trường, đặc biệt là đội ngũ cán bộ đoàn được giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm thông qua các hoạt động tập thể.

       Được sự thống nhất của BGH Nhà trường và Ban thường vụ đoàn khối cơ quan tỉnh Trà Vinh, BCH đoàn trường Trung cấp nghề Trà Vinh xây dựng kế hoạch tổ chức Hội trại thanh niên truyền thống lần thứ II năm 2015 với các nội dung cụ thể như sau:

image_gallery

   Chi tiết Kế hoạch tham khảo tại:    Kế hoạch tổ chức hội trại lần II năm 2015.pdf