Thông báo mời chào giá cạnh tranh 2018

THÔNG BÁO

(V/v mời chào giá cạnh tranh mua sắm thiết bị, vật tư 2018)

……Trường Cao đắng nghề Trà Vinh thông báo đến các đơn vị, doanh nghiệp có đủ năng lực cung cấp vật tư, thiế bị đến Nhà trường tìm hiểu và đăng ký nhận hồ sơ chào giá cụ thể như sau:

1. Thiết bị, vật tư:

 …- Thiết bị dạy nghề bổ sung cho 02 nghề: Nghề điện tử, nghề ô tô.

 - Vật tư thực hành cho tất cả các nghề đang đào tạo.

2. Thời gian, địa điểm phát hành hồ sơ:

 – Từ ngày 26/02/2018 đến 02/03/2018

 …- Tại Phòng Quản trị thiết bị – Vật tư xây dựng, Trường Cao đẳng nghề Trà Vinh, điện thoại 02943.846.886

Chi tiết xem tệp tin đính kèm: Thông báo mời chào giá cạnh tranh.pdf

………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………PHÒNG QUẢN TRỊ THIẾT BỊ – VẬT TƯ XÂY DỰNG