Hội nghị Cán bộ viên chức 2018

…..Thực hiện kế hoạch số 50/KH-CĐN, ngày 01/12/2017, chiều ngày 29/12/2017, Ban chấp hành Công đoàn cơ sở phối hợp với Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Trà Vinh đã long trọng tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức năm 2018.

…..Tham dự Hội nghị có đồng chí Ngô Văn Hựu – Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Nhà trường, cùng các đồng chí trong Ban Chi uỷ, Ban Giám hiệu, BCH Công đoàn, BCH Đoàn trường, cán bộ quản lý các phòng, khoa và toàn thể CBVC hiện đang công tác tại trường.

…..Thay mặt Đoàn Chủ tich Hội nghị, đồng chí Ngô Văn Hựu – Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Ngô Văn Hựu ghi nhận và đánh giá cao tinh thần cố gắng khắc phục khó khăn của toàn thể CBVC Nhà trường, luôn đoàn kết phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xây dựng và không ngừng phát triển thương hiệu của Nhà trường ngày càng vươn xa. Trong Hội nghị CBVC được nghe đồng chí Cao Minh Trận – Phó Hiệu trưởng Nhà trường thông qua báo cáo tổng kết hoạt động của Trường Cao đẳng nghề Trà Vinh năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018.

…..Hội nghị đã nhất trí cao với Báo cáo tổng kết công tác thi đua năm 2017, kế hoạch phát động phong trào thi đua yêu nước trong CBVCLĐ năm 2018; Báo cáo tình hình thực hiện Quy chế dân chủ và phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2017 và Kế hoạch thực hiện QCDC và phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2018; Bản giao ước thi đua giữa Hiệu trưởng và BCH CĐCS; Báo cáo thu – chi tài chính CĐCS năm 2017; Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân; báo cao; Báo cáo chi ngân sách năm 2017 và phân bổ dự toán chi ngân sách năm 2018; Báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp của CBVC tại hội nghị CBVC các bộ phận (Bước 3) được trình bày trước Hội nghị. Tại Hội nghị đã có nhiều ý kiến đóng góp và đề xuất rất tâm huyến của các đồng chí trong Ban lãnh đạo, cán bộ quản lý ở các đơn vị nhằm tìm ra những biện pháp có tính đột phá hữu hiệu nhất để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kế hoạch được giao.

…..Hội nghị đã tiến hành bầu bổ sung 01 thành viên Ban Thanh tra Nhân dân cơ sở nhiệm kỳ 2017-2018, kết quả đồng Trần Văn Hồng được trúng cử là thành viên Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2017-2018. Song song đó, Hội nghị đã tổ chức khen thưởng phong trào thi đua năm 2017 về hoạt động công tác chuyên môn trao tặng danh hiệu LĐTT cho 59 cá nhân; trao tặng danh hiệu CSTĐ cơ sở cho 10 cá nhân; 05 phòng khoa đạt tập thể lao động tiên tiến; về hoạt động Công đoàn, BCH CĐCS tặng giấy khen cho 12 cán bộ, đoàn viên xuất sắc năm 2017, 05 tổ công đoàn vững mạnh năm 2017. Hội nghị đã tiến hành biểu quyết thống nhất các chỉ tiêu cơ bản để thực hiện năm 2018, gồm:

…..- Chỉ tiêu tuyển sinh trung cấp, cao đẳng năm 2018 là 450 chỉ tiêu, cụ thể: Trình độ cao đẳng 250 chỉ tiêu, trình độ trung cấp 200 chỉ tiêu.

…..- Phấn đấu tỉ lệ HSSV tốt nghiệp đạt từ  90% trở lên; tỉ lệ HSSV đạt học lực khá, giỏi từ 40% trở lên; duy trì sỉ số HSSV, hạn chế số HSSV bỏ học dưới 12%.

…..- Phấn đấu ít nhất có 80% trở lên HSSV được xếp loại rèn luyện từ loại khá trở lên; không có học sinh được xếp loại rèn luyện kém.

…..- Phấn đấu duy trì tỷ lệ 80% giáo viên chủ nhiệm được chấm điểm xếp loại đạt từ loại khá trở lên, trong đó 15% đạt loại xuất sắc

…..- Phối hợp với các cơ quan, doanh nghiệp, Trung tâm dịch vụ việc làm trong và ngoài tỉnh tư vấn và giới thiệu cho trên 90% HSSV có việc ngay sau tốt nghiệp.

…..- Tổ chức tuyển dụng CBVCLĐ đúng trình độ, đúng chuyên ngành đào tạo, kịp thời theo yêu cầu nhiệm vụ của phòng, khoa được bổ sung thêm nhân lực trong chỉ tiêu biên chế được duyệt; tổ chức các hoạt động cung ứng vật tư, thiết bị phục vụ đào tạo, bảo đảm kinh phí hoạt động theo kế hoạch.

…..- Thực hiện đúng, đủ, kịp thời tiền lương, phụ cấp lương và các chế độ chính sách cho CBVCLĐ theo qui định của Nhà nước.

…..- Mỗi phòng, khoa có ít nhất 1 đề tài sáng kiến hoặc mô hình thiết bị dạy nghề tự làm được Hội đồng sáng kiến nghiệm thu, công nhận và được ứng dụng vào thực tiễn công tác tại đơn vị. Mỗi phòng, khoa có báo cáo ít nhất 1 giải pháp tiết kiệm (có số liệu chứng minh cụ thể, được Hội đồng nghiệm thu công nhận).

…..- Về chuyên môn: Phấn đấu 100% cá nhân hoàn thành nhiệm vụ và từ 80% cá nhân trở lên đạt danh hiệu lao động tiên tiến, trong số lao động tiên tiến có 15% cá nhân đạt chiến sĩ thi đua các cấp; 80% đơn vị trực thuộc trường đạt tập thể lao động tiên tiến, trong đó ít nhất 50% đạt danh hiệp tập thể lao động xuất sắc;

…..- Về hoạt động công đoàn: 100% đoàn viên hoàn thành nhiệm vụ được giao; 90% trở lên đoàn viên được xếp loại xuất sắc; 90% CBVCLĐ nữ đạt danh hiệu giỏi việc nước đảm việc nhà; ít nhất 80% số tổ Công đoàn đạt vững mạnh; CĐCS đạt danh hiệu vững mạnh.

…..Với ý thức trách nhiệm cao và niềm hân hoan, phấn khởi trước những thành quả đạt được của Nhà trường trong phong trào thi đua năm 2017, Hội nghị CBVC Trường Cao đẳng nghề Trà Vinh đã được chuẩn bị, tổ chức chu đáo, nghiêm túc, với tinh thần thẳng thắn, xây dựng; thực hiện đúng các quy định và hướng dẫn của Chính phủ, Bộ Nội vụ, của Công đoàn cấp trên; thực hiện đúng trình tự, đúng thực chất, tránh hình thức, bảo đảm cho toàn thể CBVC được phát huy dân chủ một cách thực sự trong mọi mặt hoạt động của Nhà trường. Qua đó, đã tạo điều kiện, cơ hội phát huy quyền dân chủ trực tiếp của CBVC, để CBVC được tham gia đóng góp ý kiến về mục tiêu, chiến lược phát triển Nhà trường góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, cải thiện đời sống cho CBVC, xây dựng mối quan hệ hài hòa, đoàn kết nhất trí, huy động tối đa trí tuệ của tập thể, các cá nhân vì mục tiêu chung là phát triển nhà trường.

      co khi1

Đồng chí Ngô Văn Hựu – Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Nhà trường tặng các danh hiệu

thi đua năm 2017 cho CBVC Khoa Cơ khí – Động lực.

dien

Đồng chí Cao Minh Trận – Phó  Hiệu trưởng Nhà trường tặng các danh hiệu thi đua năm 2017

cho CBVC Khoa Kỹ thuật Điện, Điện lạnh và Điện tử.

kt cntt

Đồng chí Cao Minh Trận – Phó  Hiệu trưởng Nhà trường tặng các danh hiệu thi đua năm 2017

cho CBVC Khoa Khoa học cơ bản; Khoa KT-CNTT, Khoa NNTP.

van phong

Đồng chí Ngô Văn Hựu – Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Nhà trường tặng các danh hiệu thi đua năm 2017 cho CBVC

các phòng Đào tạo, Khoa học Đảm bảo chất lượng, Phòng Công tác HSSV, Phòng QTTBVT-XD, Phòng TC-HC.

   …………………………………………………………………………………………………. BCH CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ