Tổ chức lễ trưởng thành đoàn cho đoàn viên giáo viên

      Thực hiện kế hoạch số 02/KH-CĐ CBGV ngày 31 tháng 3 năm 2015 về việc tổ chức lễ trưởng thành đoàn cho đoàn viên chi đoàn CBGV, nhằm tổng kết quá trình hoạt động và sự đóng góp của đoàn viên, tạo không khí vui tươi, đoàn kết và hỗ trợ lẫn nhau giữa các đoàn viên trong chi đoàn.
      Buổi lễ diễn ra lúc 8 giờ 30 ngày 08/04/2014 tại Văn phòng đoàn Trường, tổ chức trưởng thành đoàn cho 04 đồng chí đoàn viên sau:
        1. Đ/c Phan Than Tú        Năm sinh 1984 –  GV Khoa GDCB – Tin học-Kế toán.
        2. Đ/c Thạch Thị Vĩnh       Năm sinh 1983 –  GV Khoa Điện – Điện lạnh-Điện tử.
        3. Đ/c Huỳnh Văn Tiện     Năm sinh 1984 – GV Khoa cơ khí – Động lực.
        4. Đ/c Bùi Phúc Anh Tú    Năm sinh 1984 – GV Khoa cơ khí – Động lực.
tap the                Đ/c Huỳnh Văn Tiện, Bùi Phúc Anh Tú, Phan Thanh Tú, Thạch Thị Vĩnh thứ 2 từ trái sang.
      Buổi lễ diễn ra trong không khí vui tươi, đoàn kết. Từng đồng chí tự đánh giá quá trình hoạt động đoàn của bản thân nhận xét những kết quả đạt được. Thay mặt Đoàn Trường BCH Chi đoàn giáo viên tặng mỗi đồng chí đoàn viên một phần quà lưu niệm.