Tuyển dụng

THÔNG BÁO 

(Về việc tuyển dụng viên chức)

Trường Cao đẳng nghề Trà Vinh thông báo tuyển dụng viên chức năm 2017 như sau:

1. Chỉ tiêu và chuyên ngành tuyển dụng:

 – Chỉ tiêu: 5 người.

 – Chuyên ngành tuyển:

…..01 giáo viên nghề Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí.

…..01 giáo viên nghề Điện công nghiệp.

…..02 giáo viên nghề Công nghệ ô tô.

…..01 nhân viên quản lý xây dựng cơ bản.

2. Đối tượng, điều kiện đăng ký dự tuyển:

- Từ 18 tuổi trở lên.

- Tốt nghiệp Đại học trở lên theo vị trí dự tuyển, Tiếng anh trình độ B hoặc A2, Tin học trình độ B hoặc Chứng chỉ kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản.

- Hồ sơ dự tuyển: Chi tiết xem tập tin đính kèm.pdf

3. Thời gian đăng ký dự tuyển: Từ 25/9/2017 đến 20/10/2017

…..Mọi thông tin chi tiết liên hệ trong giờ hành chính tại Phòng Tổ chức – Hành chính, Trường Cao đẳng nghề Trà Vinh.

…..Điện thoại: 02943.746354

……………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………..PHÒNG TC-HC