Tuyển dụng lao động làm việc tại Nhà máy nhiệt điện Duyên Hải 3

TỔNG CÔNG TY LILAMA VIỆC NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA  3

                                   Thông báo tuyển lao động làm việc tại công trình nhiệt điện Duyên Hải 3 – Trà Vinh

Thông tin chi tiết tại:  Lilama Thông báo tuyển dụng lao động

                   Muốn biết thêm chi tiết liên hệ Phòng công tác học sinh – Trường trung cấp nghề Trà Vinh.